Domaće riči

Anketa

Na izlet bi voljeli oti?i u...

N

nabaška
v. obaško.

 

nabaško
v. obaško.

 

naćve
Od jednog komada izdubljena drvena posuda prvenstveno za miješanje kruha, ali i za neke druge poslove ovisno o potrebi (npr. nadijevanje divenica).
Pluralia tantum.

 

nagrabusiti
Nadrljati, loše se provesti, nastradati.
Podrijetlo: od “graba”.

 

naiskoli
Pogotovo, osobito, posebice, naročito, još više.
Pr. 1. Ma dobra ti je u njega zemlja, naiskoli gorika u planini šta ima. 2. Sve su ti to viđeni rerači, naiskoli Draško Jopin.

 

najiskoli
v. naiskoli.

 

najskoli
v. naiskoli.

 

naobaška
v. obaško.

 

naobaško
v. obaško.

 

napobaška
v. obaško.

 

napobaško
v. obaško.

 

naprstak
Metalna kapica odnosno navlaka koja se stavlja na vrh prsta za vrijeme vezla, šivanja i ostalih sličnih radova.

 

njakati
Revati, glasati se poput magarca, zavijati kako magarac zavija. Glagol označava isključivo glasanje magarca.

 

nožice [ nȍžice ili nȏžice 
Škare, makaze, naprava za rezanje papira, tkanine i sl. s dva kraka i drškama.

1. Podrijetlo: od “nož”. 2. Pluralia tantum.

 

Podijeli Podijeli Podijeli