Home » Domaće riči » Š

 
 
 

Domaće riči

Anketa

Na izlet bi voljeli oti?i u...

Š

šantaralo
Zasun na drvenim vratima kod kojeg se pritiskom palca s vanjske strane polugom podiže zatvarač s unutarnje strane vrata.

 

šantarelo
v. šantaralo.

 

šašula
Drvena lopatica za vađenje i/ili stavljanje brašna.

 

šervati se
Na vrijeme se sjetiti, često neposredno prije nego postane kasno za određenu radnju. Pr. Srićon san se šerva to ponit prije nago san poša. 

 

šesan
Zgodan, naočit, skladno građen, lijepo građen, lijep.

 

šiljeg
Muško janje od godinu dana.

 

šiljegica
v. šiljegvica.

 

šiljegvica
Žensko janje od godinu dana.

 

šilježe
Janje od godinu dana.
Pr. rera:

Čudila se ovca i šilježe
Kako čoban čobanicu žeže.

 

šiljica
v. šiljegvica.

 

škaca
Metalna ambalaža od gulaša, mesnoga doručka, riblje konzerve i sl.

 

škafet
v. škafetin.

 

škafetin
Klizni pretinac u stolu, ladica, kašetin.
Podrijetlo: njem. -> hrv.

 

škancija
Drvena kuhinjska polica na kojoj stoji kuhinjsko posuđe (tanjuri, čaše, bukara i sl.) i ostala kuhinjska pomagala. Može imati samo jednu, ali i više polica, kao i male ladice. Možemo reći da je ~ jedan oblik kredencije, što v.

 

škanj
Manja drvena klupa za sjedenje, koja je najčešće imala neko stalno mjesto, bilo u kući, bilo pod nekim drvetom ispred kuće. Tronožac se ponaked poistovjećuje sa ~em.

 

škavet
v. škafetin.

 

škripac [ škrípac ]
1. Drvo na ognjištu u obliku naopakog slova “L”, na kojem su visile komaštre. Okomiti dio bio je učvršćen na vrhu i na dnu uza zid tako da se cijeli škripac mogao vrtiti kako bi se komaštre primakle i odmakle s vatre.
Podrijetlo: od “škripiti”.

 

škurija
Kočijaški bič za tjeranje konja u zapregu, napravljen od ukrašena (izrezbarena) štapa dugog 1-1.5, na kojeg se nastavlja do 5 mm debela traka od goveđe kože, duga do 2 m, a može biti i sama kožna traka bez štapa. Pr. izrjeka “Na zadnjeme škurija puca.”

 

škurja
v. škurija.

 

šolja
1. Mala šalica za kavu. 2. Ćikara, veća šalica za mlijeko, mlaćanicukiselinu i sl.
Podrijetlo: njem. (die Schale – ljuska; zdjela) -> hrv.

 

šolj|a
1. Šalica za kavu i/ili mlijeko. 2. pren. Gledati u ~u Gatati odnosno proricati sudbinu prema ~i, tj. prema šarama koje oblikuje talog kave (vundeć) kad se ~a okrene i ostavi neko vrijeme.

Podrijetlo: njem. -> hrv.

 

šotana
Podsuknja, široka donja platnena suknja (najčešće od šarena platna) obrubljena vezom koja se nosi ispod kotule ili traveže.
Pr. rere:

Karirana šotana u boji
Brnažanko, lipo li ti stoji.

Traveža mi od šotane kraća,
Mila majko, neću za ‘rkaća.

Sastala se Lećevica s Mućon
Ja i mala u šotani vrućon.

Oj šotano, šaroviti vraže,
Zorli na te mlađarci se draže.

 

štikadenat
Čačkalica.
Podrijetlo: tal. -> hrv.

 

štokrla
Stolac bez naslonjača.

 

štraca
1. Stara krpa koja služi za brisanje nogu, krpetina. Nekad za tu namjenu služi dotrajala stara odjeća. 2. Iznošena i odbačena, dotrajala stara odjeća, ruta. 2. pren. Beskarakterna, nemoralna osoba, (stoga) odbačena od društva, vucibatina. Pr. “Šta ti istresaš gaće nada mnon, ki da san ti ja štracetina!?”
Podrijetlo: tal. -> hrv.

 

štracetina
v. štraca.

 

štumak
v. štumik.

 

štumik
1. Stomak, trbuh. 2. Želudac.
Podrijetlo: od “stomak”, koji ima podrijetlo: grč. (stómahos (translit.) – želudac) -> lat. (stomachus, -i, m. – želudac) -> hrv.

šugaman
v. šugoman.

 

šugoman
Ručnik, komad platna ili tkanine za brisanje lica, ruku i tijela.

 

šura
Šurjak, ženin brat.
Pr. rera (ženska, pjeva je cura iz Potravlja ili mjesta koje se spominje):

Da san momak i da volin cura,
Iz Potravlja bio bi mi šura!

 

šušte
1. Čelične opruge koje se ugrađuju u podlogu za ležanje između dva debela sloja tkanine. 2. Vrsta ležaja s čeličnim oprugama, podloga za ležanje koja ima ugrađene čelične opruge.

Podrijetlo: tal. -> mlet. -> hrv.

 

šuština
Vrsta kopče za odjeću, koja se sastoji od dva dijela takva da jedan ulazi u drugi, učvrsnica.

 

 

 

 

Podijeli Podijeli Podijeli