Home » Uprava »

 
 
 

Domaće riči

Anketa

Na izlet bi voljeli oti?i u...

Upravni odbor 2011.-2013.

 

 

Predsjednik:

Tino Dinarina

Datum rođenja: 17.11.1988.

Adresa: Donje Glavice

Mobitel: 0995788625

Fakultet: FFZG-Sociologija

e-mail: tino.dinarina@gmail.com

———————————————————————————————————————–

Potpredsjednik:

Nikola Viculin

Datum rođenja: 3.5.1992.

Adresa: Brnaze

Mobitel: 0951973919

Fakultet: PMF-Geografija

e-mail: nviculin0305@gmail.com

————————————————————————————————————————

Potpredsjednik:

Roko Budić

Datum rođenja: 10.2.1993.

Adresa: Vedrine

Mobitel: 0994065752

Fakultet: FSB-Strojarstvo

e-mail: rokobudic@hotmail.com

————————————————————————————————————————-

Tajnica:

Helena Vlašić

Datum rođenja: 4.4.1991.

Adresa: Radošić

Mobitel: 0955628301

Fakultet: Socijalni rad

e-mail: vlasichhelena@gmail.com

—————————————————————————————————————————

Petar Kliškinić

Datum rođenja: 17.1.1991.

Adresa: Sinj

Mobitel: 0996940066

Fakultet: FPZG-novinarstvo

e-mail: petar.kliskinic@gmail.com

—————————————————————————————————————————-

Ivan Mihaljević

Datum rođenja: 3.10.1990.

Adresa: Brnaze

Mobitel: 0996910028

Fakultet: Šumarstvo

e-mail: jaran_gago@hotmail.com

—————————————————————————————————————————

Petra Jenjić

Datum rođenja:  30.12.1989.

Adresa: D. Glavice

Mobitel: 0992523717

Fakultet:  sociologija/etnologija

e-mail: perosita5@gmail.com

—————————————————————————————————————————-

Ante Skorup

Datum rođenja: 8.1.1991.

Adresa: Vrlika

Mobitel: 0977172723

Fakultet: Geodezija

e-mail: anskorup@geof.hr

—————————————————————————————————————————-

Hrvoje Vrgoč

Datum rođenja: 15.1.1990.

Adresa: Tijarica

Mobitel: 0915813370

Fakultet: spec. studij VSPU BAK

e-mail: hrvoje.vrgoc1990@gmail.com