Registracija će biti potvrđena samo članovima udruge.